Generalforsamling 2020

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Torsdag d. 27 februar 2020

kl. 20.00

Afholdes i klubhuset Tangmosevej 5 Køge

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.      

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer,

    bestyrelses‑suppleanter, og en revisorsuppleant.

6. Valg til diverse udvalg.

7. Eventuelt.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1. uge før Generalforsamlingen.

Husk kontingentbetaling inden Generalforsamlingen, betal gerne på dagen.

 

Men det haster

Hvis man vil have det første nr. af autosport skal der betales i god tid, det første nr. udkommer d. 28 februar - så betal nu eller omkring d. 1 februar

 

Fællespisning kl. 18.00

Super kokken Finn Richardt optræder med gryder og pander.

Finn opfinder selv menuen til den lækre mad, pris 60 kr. inkl. 1. øl eller vand

 

Tilmelding til Fællesspisning,  senest mandag d. 24 februar. til  Ingvar Bonke

Mail:  bonke@sport.dk      SMS eller Ring  tlf. 3044 4825

 

 

Bestyrelsen