Generalforsamling 2022

 

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling - Torsdag d. 24 februar 2022

Afholdes i klubhuset på Tangmosevej 5 i Køge kl. 20.00
Fællesspisning fra kl 18.00

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer

    samt bestyrelses‑suppleanter, og en revisorsuppleant.

6. Valg til diverse udvalg.

7. Eventuelt.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1. uge før Generalforsamlingen.

 

Husk kontingentbetaling inden Generalforsamlingen, betal gerne på dagen.

 

Men det haster

Hvis man vil have det første nr. af Autosport skal der betales nu, det første nr. udkommer d. 15 februar - Hvis man har betalt er det i orden, tak for det.

 

Fælles spisning kl. 18.00

Super kokken, Finn Richardt optræder med gryder og pander.

Finn opfinder selv menuen til den lækre mad, pris 60 kr. inkl. 1. øl eller vand

 

Tilmelding til Fællesspisning,  senest  mandag d. 21 februar  til  sekretær

 

Torben Falck Hansen, SMS eller ring også Mobile Pay(se her)

eller til

Ingvar Bonke, SMS eller ring (se her)

 

 

Bestyrelsen