Klubhuset

KOA's klubhus er beliggende:Klubhus-hyggeKOA klubhus

Tangmosevej 5, 4600 Køge

Tlf. i klubhus: NEDLAGT

(Se kort)

Klubhus udvalget vælges for 1 år ved generalforsamlingen af bestyrelsen.


Klubaften:

Hver torsdag - året rundt - kl. 19.30 - 22.30.

 Klubhus-hygge

Klubhusudvalg:

Britta Sørensen  (formand) - tlf. 56 82 14 96
Alex Justesen 
Finn Richardt
Rasmus C. Nielsen
Britta K. Kristensen