logo3 KØGE OG OMEGNS AUTOMOBILKLUB logo4


Indkaldelse til Generalforsamling

Torsdag d. 27 februar 2020 kl.20.00

Klubhuset Tangmosevej Køge

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.      

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, bestyrelses‑suppleanter, og en

revisorsuppleant.

6. Valg til diverse udvalg.

7. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal

være bestyrelsen i hænde 1. uge før Generalforsamlingen.

Husk kontingentbetaling inden Generalforsamlingen, betal gerne på dagen.

Men det haster

Hvis man vil have det første nr. af autosport skal der betales i god tid, det første nr. udkommer d. 28 februar - så betal nu eller omkring d. 1 februar

Fællespisning kl. 18.00

Superkokken Finn Richardt optræder med gryder og pander.

Finn opfinder selv menuen til den lækre mad, pris 60 kr. inkl. 1. øl eller vand

Tilmelding

til Fællesspisning,  senest mandag d. 24 februar. til  Ingvar Bonke

Mail:  bonke@sport.dk      SMS eller Ring  tlf. 3044 4825

Bestyrelsen

KONTINGENT  FOR  2020  Klik her

KOA's bestyrelse har besluttet at kontingentet for 2018 er uændret i forhold til 2017,

idet der ikke er sket ændringer af KOA's kontingent til DASU.

 

 

 

 

 

 


 

 

Bank: Nordea - Bag Haverne 20 - 4600 Køge - 70 33 33 33

Reg. 2360 - Konto 2551 490 494

 

-->